Nákup přes Quatro-splátky přináší radost

 

Víme, že největší radost z výrobku zažijete, když si ho koupíte hned. Nový výrobek splatíte přece o mnoho snadněji, než kdybyste si na něj měli pomalu šetřit. Proto Quatro-splátky přinášejí co nejjednodušší a nejvýhodnější nákup na splátky. Nečekejte a udělejte si radost hned teď! Vždyť splácet je lehčí než ušetřit.

Jak to funguje?

V kamenných prodejnách:

V některé z prodejen našich partnerů: http://www.quatro-splatky.cz/kde-nakupovat si vyberete zboží, jehož nákup chcete prostřednictvím našeho úvěru financovat. Sdělíte prodejci, že máte zájem zboží financovat prostřednictvím úvěru od naší společnosti a zvolíte si rozsah v jakém chcete nákup zboží financovat (0 – 50% pořizovací ceny zboží). Prodejce s Vámi sepíše žádost o úvěr a vyžádá si od Vás dokumenty k posouzení Vaší úvěruschopnosti.* V případě příjmů ze zaměstnání budete požádáni o předložení potvrzení zaměstnavatele o příjmu, které může být alternativně nahrazeno výplatními páskami, nebo výpisy z Vašeho účtu za poslední dva měsíce. Příjmy z podnikání se dokládají prostřednictvím daňového přiznání, dokladu o zaplacení daně a výpisu z Vašeho účtu. V případě starobního důchodu, rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství či jiného obdobného příjmu budete požádáni o předložení rozhodnutí, které prokazuje výši tohoto příjmu. Bližší informace získáte u našich partnerských prodejců. Údaje o Vašich stávajících závazcích ověřujeme prostřednictvím Nebankovního registru klientských informací (bližší informace naleznete v Informačním memorandum níže). Prodejce odešle Vaši žádost našim pracovníkům pomocí on-line aplikace, naši pracovníci žádost okamžitě posoudí a prodejce Vás informuje, zda byla Vaše žádost schválena či nikoli. V případě schválené žádosti Vám prodejce poskytne všechny nezbytné informace týkající se úvěrové smlouvy a předloží Vám návrh úvěrové smlouvy. Obchodní zástupce s Vámi následně jménem naší společnosti uzavře úvěrovou smlouvu a předá Vám zboží.

*Každý zákazník je posuzován individuálně a společnost si vyhrazuje právo vyžádat i jiné doklady.

On-line nákup: V případě, že naši partneři umožňují nákup online, můžete v rámci volby způsobu úhrady ceny zboží zvolit úvěrové financování. V rámci aplikace na webových stránkách prodejce vyplníte žádost o úvěr a nahrajete dokumenty k posouzení úvěruschopnosti. Rozsah dokumentů vyžadovaných k posouzení úvěruschopnosti je stejný jako v případě, kdy nakupujete přímo na prodejně. I v případě online žádosti údaje o Vašich závazcích ověřujeme prostřednictvím Nebankovního registru klientských informací. Internetová aplikace obsahuje podrobné instrukce k vyplněné žádosti, v případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte naše pracovníky. Jakmile žádost odešlete, bude posouzena našimi pracovníky. O výsledku posouzení žádosti budete neprodleně informován emailem. V případě, že Vaše žádost byla schválena, zašleme Vám zároveň návrh úvěrové smlouvy k prostudování. Pokud s návrhem úvěrové smlouvy souhlasíte a máte zájem zboží objednat, potvrdíte objednávku. Úvěrovou smlouvu podepisujete teprve v okamžiku, kdy si zboží vyzvedáváte na prodejně, případně na doručovací adrese, pokud si zboží necháváte zasílat.

Naše úvěry jsou vždy úročeny pevnou úrokovou sazbou, která se v průběhu doby trvání spotřebitelského úvěru nemění. Úrokové sazby se pohybují v rozpětí od 0% do 41,30 % p .a. Konkrétní výše úrokové sazby vždy závisí především na výši úvěru a době splácení. Bližší informace Vám budou vždy poskytnuty prodejcem.

Reprezentativní příklad:

Měsíční anuitní splátka spotřebitelského úvěru ve výši 45 000 Kč, s úrokovou sazbou 16,64 % ročně a s dobou splácení 12 měsíců představuje 4 072 Kč. Celkové náklady spotřebitele činí 3 864 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem činí 48 864 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 16,64%.

Úvěr můžete kdykoli zcela nebo zčásti předčasně splatit. V takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku. Můžeme po Vás však požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Úhradu účelně vynaložených nákladů nemůžeme požadovat v případě, že k předčasnému splacení došlo z pojistného plnění z pojištění schopnost splácet úvěr.

Pokud budete v prodlení s platbou vyplývající z úvěrové smlouvy, můžeme požadovat zákonný úrok z prodlení, jehož výše v současné době činí 9,00 % p. a. Dále můžeme požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů a případně předčasně zesplatnit jistinu úvěru. Podrobnosti jsou uvedeny vždy v příslušné úvěrové smlouvě.

Neposkytujeme radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 

KDE NAKOUPÍTE NA SPLÁTKY?

Vyberte si kteroukoliv
z prodejen, kde můžete
nakupovat na splátky.

najděte obchod

KONTAKTUJTE NÁS

 

Napište nám

Odpovědi dostanete i na naší infolince:

810 888 999